Kreativní kroužek Agátka v Rakovníku - Ilustrační foto07.08.2022  -  Řadě rodičů se při pohledu do peněženky již nyní protáčejí panenky. A to ještě nezačal školní rok. Právě září bývá obávaným měsícem, kdy se rozpočty rodin se školáky každoročně nejvíce prohnou. Platí totiž za různé kroužky a mimoškolní aktivity. Mnohé maminky a tatínkové přitom netuší, že náraz do rodinné kasy nemusí být tak velký. Se zaplacením kroužků mohou pomoci úřady nebo radnice. „Většinou se ale rodiče stydí o takovou pomoc požádat,“ uvedl předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže Libor Bezděk.
Ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šetka připouští, že mnohé organizace budou muset na podzim zdražit. „O kolik procent by to bylo, nedovedu říct, protože jsme nedělali žádné šetření,“ uvedl Šetka. „Očekáváme, že to může být podobné jako u letních táborů, kde průměrné zdražení bylo kolem deseti procent,“ konstatoval. Kromě dražších energií se pionýrům či skautům, kteří vyjíždějí na různé výlety, prodraží i cestování. „K nárůstu cen dopravy se promítne i to, že mají nižší slevu než dříve,“ připomněl.
Neochotu rodičů přiznat si nedostatek peněz Bezděk zaznamenal i jako ředitel Domu dětí a mládeže v Praze. Rodiče dětí ze sociálně slabých rodin si totiž mohou požádat o snížení platby za kroužky, nebo jim může být zcela odpuštěna. Zájem o tuto slevu je ale naprosto minimální. „Z pěti tisíc dětí, které máme v systému, si jich o tu slevu ročně řekne tak pět,“ uvedl Bezděk. „Myslím si, že by měly nárok i další, kdyby se o to jejich rodiče nestyděli říct,“ konstatoval. V zájmu dětí a jejich rozvoje by však podle něj měly jít zbytečné rozpaky stranou a měli by si o ni zažádat od úřadů.
Požádat o ni mohou na Úřadu práce, který vyplácí jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi. „Dávku je možné poskytnout i tehdy, když klient nemá dostatek peněz na zaplacení odůvodněných nákladů spojených se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí,“ potvrdila mluvčí Úřadu práce (ÚP) Kateřina Beránková. Žadatelé musí přinést potvrzení o svých příjmech, prohlášení o sociálních a majetkových poměrech a uvést, k jakému účelu má být pomoc určena.
Úředníci zhodnotí sociální a majetkové poměry rodiny. Přiznat mohou pomoc až ve výši celé platby za zájmovou aktivitu dítěte. Pokud ale rodina dostává dávku i na jiné účely, nesmí celkový součet poskytnutých peněz za jeden rok přesáhnout destinásobek životního minima, tedy 46 200 korun. Podrobnosti se rodiče dozvědí na kontaktních pracovištích ÚP. „Specialisté jsou jim připraveni poskytnout maximální poradenský servis včetně nasměrování na další instituce, například neziskové organizace, které jim rovněž mohou pomoci,“ slíbila Beránková.
Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta doporučuje, aby na tyto účely rodiče použili i slibovaný jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun na dítě. Zažádat si o něj mohou od 15. srpna. „Právě na pomoc s pokrytím nákladů na začátku školního roku je určen,“ tvrdí Augusta.

Pomáhají i radnice
Pomoc s placením kroužků svým občanům nabízejí také některé radnice. „Obce se snaží pomoci sociálně slabým různými cestami, například i kroužky zdarma, dle možnosti jejich rozpočtů,“ řekla mluvčí Svazu měst a obcí Alexandra Kocková. Jako příklad zmínila město Znojmo, kde radnice slibuje zaplatit místním dětem za kroužky až 1600 korun.
Přestože rodinám ve finančních potížích mohou úřady na kroužky zaplatit celou částku, podle Bezděka je vhodnější, když se na nákladech rodiče aspoň zčásti podílejí. „Když je něco zadarmo, tak si toho člověk neváží, ať už je boháč nebo chudák,“ tvrdí Bezděk. „Rozhodně by tam ale neměla být bariéra, aby si to dítě ze sociálně slabého prostředí nemohlo dovolit, to by bylo také špatně,“ prohlásil. Kupříkladu kroužky DDM Praha také proto podle něj v novém školním roce navzdory rostoucím nákladům nezdraží.
Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc nevylučuje, že kvůli nedostatku peněz budou některé školy muset počet otevřených kroužků omezit. „Počítáme s tím, že většina kroužků bude nějakým způsobem otevřena, ale do jaké míry budou rodiče ochotni nebo schopni se na tom finančně podílet, to je otázka,“ připustil Zajíc. „Připravujeme se na různé varianty, samozřejmě s tím, že prioritní je vzdělávání jako takové a tyhle záležitosti, co se týče mimoškolních činností, jsou na řadě až potom,“ dodal.