Na několika základních školách v Chebu se pořádala sbírka školních pomůcek pro děti z Ukrajiny, ale i matky samoživitelky z Chebska. Děti rozdávaly dětem.24.03.2022  -  Na několika základních školách v Chebu se pořádala sbírka školních pomůcek pro děti z Ukrajiny, ale i matky samoživitelky z Chebska. Děti rozdávaly dětem.
Nadšení pomáhat bylo velké a vybralo se například mnoho zachovalých školních tašek, ale i nové školní potřeby. Dobrovolnice z místních organizací pomáhaly na 1., 2., ale i 3. Základní škole v Chebu. „Měli jsme tu dobrovolnice z organizace Klubíčko Cheb, což je nezisková organizace, která má mateřské centrum, dětskou skupinu. Nově máme sociálně aktivizační kurzy pro rodiny s dětmi, takže máme registrovanou sociální službu. Tuto sbírku děláme ve spolupráci s organizací Nádech v Chebu a dokonce s dobrovolnickým centrem Charity Cheb,“ sděluje pracovnice v sociálních službách za SAS Bavlnka Petra Bocková.
Školáci byli velmi aktivní. „Děti nás hodně překvapily, že se v tak velké míře zapojily. Bylo to super, donesly toho spousty. Jsou tu věci, které žáci přinesli po sobě, ale sbírka je také plná nově koupených věcí, které rodiny nakoupily pro tuto příležitost,“ říká.
Ve školách byl vidět velký zájem. „Děti nám sdělovaly, co přinesly, často říkaly, že budou moc rády, když to jejich vrstevníci využijí. Opravdu to nebylo z donucení, ale bylo pozorovali jsme, že měly samy radost, protože mohou někomu pomoci. Poté si vzaly diplom za odměnu. Bylo to moc příjemné pozorovat,“ pokračuje vedoucí SAS Bavlnka Aneta Paletářová.
Na 3. Základní škole v Chebu mají prozatím pět ukrajinských žáků, čeká se na další, budou přijaty do speciální třídy pro cizince. „Celá sbírka bude převezena do zmiňované organizace Nádech a tam si sbírku rodiče s dětmi různě přerozdělují podle toho, co potřebují. Chtěla bych upozornit, že tato sbírka nebyla jen pro děti z Ukrajiny, ale i děti ze sociálně slabších rodin. Velká výhoda je ta, že tady v Chebu máme funkční systém mezi organizacemi a neziskovkami. Pokud přijde například maminka z Ukrajiny, že potřebuje potraviny, pošleme ji tam, kde potravinami disponují, a tak je to i s pomocí při vyřizování na úřadech a podobně,“ dodává.