Expozice v chebském muzeu a krajina sopečného původu na Karlovarsku.24.01.2022  -  Jak se před miliony let formovala krajina, ve které žijí, se mohou přijít podívat obyvatelé Chebska do Městského muzea v Chebu.
Výstava nazvaná Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje je pochopitelně otevřena všem zájemcům. Zahájena byla v pátek, otevřena bude do konce května.
"Výstava je realizovaná ve spolupráci s Muzeum Karlovy Vary a Českou geologickou službou. Představuje sopky našeho kraje z různých úhlů pohledu. Seznamuje se vznikem a podobami sopek a sopečnými produkty, kterými nejsou jen popel a láva," uvedl pracovník chebského muzea Jiří Brabec.
Expozici v přízemí vévodí model vybuchující fotky, k vidění jsou bannery s informacemi o sopkách Karlovarského kraje, ale především vyvřelé horniny, například znělec, obsidián a další. Návštěvníci mohou poznat i výrobky z těchto hornin. "Návštěvníkům se podrobněji představí vybrané sopky Karlovarského kraje. Mimo asi nejznámějších Komorní a Železné hůrky to jsou například Krásný vrch, Podhora nebo nejzajímavější vulkány ze sopečného komplexu Doupovských hor. Tato část výstavy přibližuje dvanáct zajímavých geologických lokalit regionu – jejich stavbu, stáří a způsob vzniku. Expozice je založena na možnosti prohlédnout si a často i osahat autentické velké vzorky hornin z představených lokalit. U velké části vzorků je možné vidět strukturu hornin na plošných výbrusech," uvedl dále Brabec.
Součástí expozice jsou i animace sopečné činnosti Komorní hůrky, Šemnické skály či Šumné, které jsou přehrávány na monitorech. Pro děti i pro dospělé jsou instalovány interaktivní prvky. Vedle již zméněného modelu sopky je to například „zvonkohra“ ze znělcových desek, tzv. „znělcofón“.
K výstavě je připraven bohatý doprovodný program, který zahrnuje tři přednášky, dvě exkurze na sopky a 28. května sopečnou muzejní noc.