Ilustrační fotografie.20.01.2022  -  Čeští i němečtí celníci v Karlovarském kraji na konci minulého týdne zabavili 180 kusů nebezpečné pyrotechniky a na 1600 kusů neznačených cigaret.
Kontroly probíhaly na silnicích, na území České republiky celníci prověřovali německé občany, kteří mířili osobními auty zpět od vlasti. "Ve čtvrtek na základě přeshraniční spolupráce zajistili němečtí kolegové u jednoho z občanů 1 600 kusů neznačených cigaret," uvedla Lenka Havelková z celního úřadu.
V podobném duchu se nesl taképátek. "Němečtí celníci zajistili v jednom případě 40 kusů zábavné pyrotechniky vysokého stupně nebezpečnosti, tedy stupeň 4, ve druhém případě se jednalo dokonce o 140 kusů stejně nebezpečné pyrotechniky," vyjmenovala Havelková.
Celníci zkontrolovali také jednoho chodce. "Směřoval pěšky do Německa. Zajistili u něj 30 gramů pervitinu," dodala Havelková s tím, že všechny případy budou nadále řešit němečtí celnící dle německé legislativy.
"Přeshraniční spolupráce mezi českými a německými celními orgány trvá bezmála již 10 let a je velmi úspěšná. Kontrolní činnost je zaměřená především na odhalování nelegální přeshraniční přepravy zboží zatíženého spotřební daní, např. tabák, tabákové výrobky, alkohol, lehké topné oleje a současně na zboží, které podléhá zákazům a omezením, mimo jiné omamně psychotropní látky, pyrotechnika atd. Kontroly se provádí nejen na pozemních komunikacích, ale také v okolí tržnic, či ve vlacích, a to na území obou států," vysvětlila Havelková.