Pod Přimdou se usadil náš největší hlodavec. Bobr je aktivní i v zimě.18.01.2022  -  Na více než třiceti lokalitách v Českém lese pobývají naši největší hlodavci. Rodina bobra evropského žije také pod Přimdou na Václavském potoce i v místech, kde původně stávala osada Mílov.
Krom celoročních pobytových stop v podobě okusů stromů a větví i keřů, postavených hrází a hradů či polohradů jsou v krajině v zimě na sněhu více patrné stopy pohybu těchto zvířat. Jde o skluzy do vody či ve sněhu vyšlapané stezky. A právě období zimy a krajinu pokrytou sněhem využívají přírodovědci. „V rámci celého Chráněného území Český les je bobr pravidelně monitorován. Ke zjištění pobytu bobrů nyní pomáhá i sněhová pokrývka. Zřetelněji jsou ve sněhu vidět stopy těchto zvláště chráněných hlodavců,“ řekla Deníku Lucie Koryťáková z Agentury ochrany přírody a krajiny. Dodala, že součástí monitoringu je evidence všech hrází a hradů nebo polohradů.
Bobři sice na zimu trochu tlumí své aktivity, ale neupadají do spánku a jsou aktivní. Patrné je to právě ze zmíněných pobytových stop, okusů větví, ale také z prolámaného ledu. Bobři totiž z hradu vyplují do vody pod led, ale před břehem led prorazí nebo prokoušou, aby se dostali ven za potravou. Tou jim je především bylinná strava jako například vodní rostliny, rákos, a také z dřevin kůra, lýko a malé větvičky. Silné větve pak spolu s blátem i kamením používají na stavbu hrází a hradů.
„Na Václavském potoce pod Přimdou až k bývalému Frauentálu žije stabilní populace bobrů už mnoho let,“ dodala pracovnice AOPK ze správy CHKO Český les v Přimdě.