Zájem seniorů o místo ve Čtyřce několikrát převyšuje kapacitu zařízení18.01.2022  -  Sokolov dokončil vloni největší investiční akci ve své novodobé historii. Jde o výstavbu nového pobytového zařízení se zvláštním režimem nazvaného Čtyřka podle zbourané 4. ZŠ, která na stejném místě stála původně.
Sociální služby Sokolov už několik měsíců přijímají žádosti o poskytování sociální služby a přijetí do pobytového zařízení. To se dělí na domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Zájem několikanásobně převyšuje nabídku. V pondělí 17. ledna nastoupilo prvních pět klientů.
"Sociální pracovnice jsou každý den od rána v terénu, kde provádějí šetření ohledně žadatelů do Čtyřky. Je veliký přesah žádostí. U domova pro seniory je zájem čtyřikrát větší, než kterým disponujeme. Hlásí se i zájemci, kteří využívají jiných soukromých sociálních služeb, ale chtějí k nám. Jak již uvedlo vedení města není zájem si navzájem přetahovat klienty, ale žádostí k nám prostě chodí," konstatuje ředitelka Čtyřky Iveta Leischová. Klienti budou postupně přibývat, stejně tak jako personál. Budou přicházet postupně, nelze přijmout všechny najednou.
V domově pro seniory je 11 míst a jsou zaplněna. V domově se zvláštním režimem pak dalších 50. "V tomto případě jsou prováděna hluboká sociální šetření a také lékařská vyšetření. Je to složitější administrativa, pracovnice jsou v terénu, v rodinách. I zde je ale zájemců dost," potvrdila tajemnice sokolovské radnice Simona Randová.
"Máme čtyři zdravotní sestry, chceme jich sedm. Některé z těch, které s námi byly předběžně domluvené, nakonec nenastoupily. Máme předjednané i pečovatele, kteří též nastupují postupně. Kuchyň už vaří a od 1. února by mohla začít sloužit také pečovatelské službě. Kompletní celý provoz zařízení s plnou kapacitou chceme spustit co nejdříve," říká Leischová.
Čtyřku bude podporovat i ministerstvo práce a sociálních věcí "průtokem" financí přes Karlovarský kraj. Na kraji se vytvořil takzvaný systém unikátních žadatelů, protože v minulosti docházelo k tomu, že jeden člověk si dal žádosti do šesti domovů pro seniory. Poté se takzvaně pokřivovaly čísla daných žádostí a kapacity v Karlovarském kraji. Obrovským úspěchem je, že celá kapacita Čtyřky se dostala sítě poskytovatelů sociálních služeb, což znamená pro město Sokolov velkou úsporu.
Domov pro seniory je určen seniorům od 60 let, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiného člověka.
Domov se zvláštním režimem je určen osobám s chronickým duševním onemocněním od 50 let věku, zejména se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž stav odpovídá zejména těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiného člověka.
Pobytové zařízení dokončili stavaři vloni v létě, po dvou letech, z bývalé opuštěné a chátrající školy. Sokolov si nechal zpracovat studii, co s ní. Ve hře byla přestavba na knihovnu s kulturním centrem, byty pro seniory nebo demolice budovy a vybudování parkoviště. Přestavět školu se městu moc nezamlouvalo. Nemělo na to desítky milionů korun. Zádrhelem bylo i to, že budova byla stavěna někdy v 60. letech. A nebyla v takovém stavu, aby se její konstrukce mohla zatěžovat. Byly tam vysoké stropy, musely by se udělat i nové rozvody.