Lysohlávka. Ilustrační snímek10.01.2022  -  Psilocybin. To je přírodní psychedelická droga vyskytující se v lysohlávkách a dalších “kouzelných houbičkách”. Pro někoho může být nebezpečným a nenávratným únikem z reality, pro jiné může znamenat jedinou šanci na lepší život. Průkopnická studie zjistila, že s její pomocí lze bezpečně léčit deprese i posttraumatickou stresovou poruchu.    
V České republice i dalších zemích je jejich držení, pěstování i prodej zakázán. Tuzemská novela trestního zákona z roku 2010 dokonce říká, že je držení čtyřiceti a více plodnic halucinogenních hub trestným činem. 
Vědci už nějaký čas ukazují i na jejich světlou stránku. Domnívají se, že by mohl mít psilocybin velké terapuitické využití, zejména ve skupinové léčbě. Podmínkou by však muselo být kontrolované dávkování pod dohledem vyškolených psychoterapeutů.
Výzkum z univerzity King's College London ve spolupráci se společností COMPASS Pathways, zabývající se duševním zdravím, přinesl překvapivé výsledky. 10 až 25 miligramů (mg) psilocybinu je bezpečné a účinné množství pro kontrolovanou skupinovou léčbu některých duševních poruch. Samotné užití látky však nestačí. Po její aplikaci musí následovat terapeutem vedené skupinové sezení.

Pomoc od depresí
Spojení těchto dvou složek terapie by mohlo být v budoucnu považováno za jednu z možností léčby klinické deprese i posttraumatické stresové poruchy, zvláště u pacientů, kteří jsou vůči běžné léčbě odolní.
Studie publikovaná v The Journal of Psychopharmacology je považována za zásadní a podle jejich tvůrců jde o první krok k prokázání bezpečnosti léčby při terapeutickém použití psilocybinu.
"Stávající možnosti léčby těchto stavů jsou pro mnoho lidí neúčinné nebo jen částečně účinné, i proto jsme se rozhodli zkoumat další varianty, které by mohly těmto lidem pomoct," vysvětluje tým univerzity King's College London (KCL) ve studii.

Žádné nežádoucí účinky
Studie zahrnovala 89 účastníků, z nichž šedesát dostalo buď 10 mg nebo 25 mg dávku v bezpečném prostředí, kde měli individuální podporu od vyškolených psychoterapeutů. Zbývajících 29 účastníků fungovalo jako kontrolní skupina a dostalo pouze placebo.
Tito lidé byli monitorováni po dobu šesti až osmi hodin po podání látky a poté sledováni dalších dvanáct týdnů, během kterých byly hodnoceny změny v jejich těle, chování a prožívání.
Během studie se nevyskytly žádné případy nežádoucích účinků a KCL uvedla, že zatím nic nenaznačuje tomu, že by podání psilocybinu účastníkům způsobovalo jakékoli krátkodobé nebo dlouhodobé škodlivé účinky.
V druhé polovině tohoto roku čeká studii třetí fáze výzkumu.