Řády a státní vyznamenání21.10.2021  -  Ústavní právníci oslovení ČTK považují za vhodné odložit předávání vyznamenání s ohledem na zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. Pokud prezident nepověřil někoho předáním vyznamenání u příležitosti 28. října ještě před sdělením Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), že Zeman ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, mohlo by hrozit zpochybňování jeho rozhodnutí.
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes televizi CNN Prima News řekl, že by považoval za vhodné ceremoniál z 28. října odložit. Ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš ČTK řekl, že čeká na rozhodnutí prezidenta. Podle zákona o státních vyznamenáních může vyznamenání odevzdat jménem hlavy státu osoba, kterou k tomu pověří. Podle ÚVN však nyní Zeman není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.
Ústavní právník Ondřej Preuss z Právnické fakulty Univerzity Karlovy ČTK řekl, že ceremoniál asi bude nutné odložit, pokud Zeman nerozhodl o pověření již před hospitalizací. "Pokud prezident někoho nepověřil už před časem, když byl ještě schopen vykonávat pravomoci, těžko teď může někoho pověřit, když je patrně neschopen právně jednat," uvedl. Jedinou možností podle něj je, že by se do 28. října Zemanův zdravotní stav zlepšil natolik, že by pracovní povinnosti byl schopný vykonávat.
Stejný názor má ústavní právník Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. "Doporučuji žádné úkony nekonat a spíš to za této situace odložit. Ale není možné s určitosti říci, že každý dokument podepsaný prezidentem je teď neplatný," řekl. U rozhodnutí prezidenta se předpokládá jejich správnost, doplnil. "A kdo chce tvrdit, že je neplatné, musí to prokázat," dodal.

Nedůstojná debata? 
Pověření předáním vyznamenání nemá předepsanou formu, uvedl Preuss. "Teoreticky by se mohlo stát, že prezident někoho pověří ústně, ale druhá věc je, jak by se to potom prokazovalo," řekl. Debatu o tom, zda prezident například někoho pověří u nemocničního lůžka, považuje za nedůstojnou. "Takže bych skutečně byl pro to to odložit i v zájmu důstojnosti," míní.
Wintr doplnil, že pověření jiné osoby předáváním vyznamenání není výjimečné, používá se například ve chvíli, kdy se řád předá v zahraničí. V takovém případě dostane pověření velvyslanec. Rozhodnutí, aby předal vyznamenání náhradník, však podle něj podléhá kontrasignaci předsedy vlády. Babiš dnes odmítl, že by mohl vyznamenání předávat sám, za nevhodné by považoval i to, aby se aktu ujal vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.
Zákon výslovně neupravuje, zda je pro udělení vyznamenání rozhodující písemné rozhodnutí, nebo až jeho předání. Wintr se přiklání k variantě, že prezident si i po písemném rozhodnutí může udělení vyznamenání rozmyslet. "Dokud ho nepředá osobně prezident, nebo jeho pověřenec, tak nebylo uděleno a propůjčeno. To mi připadá jako šetrnější výklad," řekl. I z toho důvodu je klíčové, aby nebylo zpochybnitelné rozhodnutí o případném náhradníkovi, který by vyznamenání předával.