Chodící žralok14.09.2021  -  Než začnete šílet, nejedná se o velké bílé žraloky, ale o poměrně malé jedince. Objeveni byli u izolovaných břehů severní Austrálie a v některých korálových oblastech u ostrova Nová Guinea. Navíc, nikam necestují.
U pobřeží Austrálie a Nové Guineje objevili vědci žraloky, kteří neplavou. Jejich způsob pohybu by se spíše dal pospat jako chůze po mořském dně. Jedná se o menší druhy, kteří se živí drobnými rybami ve vodách u korálových útesů. Ze svého loviště navíc po celý život neodplouvají. Vlastně u jednoho útesu žijí od svého narození. A vlastně to není ani zcela nový objev.
Vědci o těchto unikátních dravcích vědí, ale dvanáct let jim trvala jejich přesná klasifikace. Během této doby byl jejich druhový počet zpřesněn z původních předpokládaných pěti na devět. Nyní výsledky své práce mezinárodní vědecký tým publikoval v australském odborném časopise Mořský a sladkovodní výzkum
„Místo, aby tito malí žraloci žijící především u dna plavali kolem korálových výběžků, ve skutečnosti po dně chodili. K pohybu využívali své prsní a pánevní ploutve. To jim usnadnilo například vsunutí hlavy pod korály a kameny, když hledali malé ryby, šneky a korýše k jídlu. Navíc jsme zjistili, že většina takto kráčejících žraloků tráví celý svůj život na stejném útesu, kde se vylíhli. Nikdy z tohoto místa nedošli dále než dva kilometry. Jediná možnost, jak se mohou dostat přes hlubokou vodu nebo na větší vzdálenost, je pouze v případu, že by žili na útesu, který se z nějakého důvodu sám pohybuje. Například v důsledku posunu tektonických desek,“ uvedl v prohlášení pro odborný web Conservation.org spoluautor studie Mark Erdmann.

Žraloci se chůzi naučí 
Vědci zároveň zjistili, že velmi rychlá evoluce vývoje schopnosti chůze u jednotlivců nebo dokonce malých skupin je vlastně způsobena učením. Chůzi se naučí jak plovoucí druhy žraloků, kteří se dostanou do míst, kde se již vyskytují kráčející příbuzní, tak i jejich potomci, kteří si techniku chůze osvojují již od vylíhnutí.
 „Ke specializaci a specifikaci obvykle dochází v přírodě, když se jednotlivci daného druhu oddělí od své hlavní populace.  Může to být chůzí, plaváním nebo jen unášením mořským proudem na izolované místo. Pokud mají to štěstí, že přežijí a rozmnožují se, nakonec evoluce vezme tuto novou populaci a dovede ji až k novému druhu,“ doplnil k tomu mořský biolog Erdmann.